Header Image

De vergoeding voor het T-rijbewijs is mede afhankelijk onder welke CAO het bedrijf valt.

BBL-leerlingen en werknemers

Subsidie is beschikbaar voor BBL-leerlingen en medewerkers in de sectoren Dierhouderij en Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw).
BBL-leerlingen en werknemers krijgen een percentage van de kosten vergoed. Dit percentage verschilt per sector. U vindt het percentage in de cursusgroepenlijst van uw sector op Colland Arbeidsmarkt.
Indien er een dienstverband is en er worden premies afgedragen aan het fonds Collandarbeidsmarkt, kunt u de aanvraag via Collandarbeidsmarkt  indienen.

Cursusgroepenlijst (Colland Arbeidsmarkt - subsidieregelingen - T-rijbewijs)

Dierhouderij
Groen, Grond en infrastructuur
Open Teelten Bloembollen
Open Teelten Boomkwekerij
Open Teelten Landbouw
Open Teelten Tuinbouw

Hoe vraagt u de regeling aan via de regeling Cursussen ?

Hoe en wanneer aanvragen en declareren
Aanvragen en declareren kan tot uiterlijk twee maanden na het behalen van het T-Rijbewijs. Indienen hierna is niet meer mogelijk.

Welke documenten zijn nodig
Werknemers en BBL-leerlingen hebben een factuur nodig om te declareren.
De factuur is gericht aan de deelnemer, omschrijving T-Rijbewijs is vermeld en de feitelijke cursusdata.

 

Wat wordt vergoed via Collandarbeidsmarkt

BBL-leerlingen en werknemers krijgen een percentage van de kosten vergoed. Dit percentage verschilt per sector. U vindt het percentage in de cursusgroepenlijst van uw sector op Collandarbeidsmarkt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn andere voorwaarden voor leerlingen dan voor werknemers. Ook verschillen de voorwaarden per sector. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het bedrijf betaald premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
  • De opleiding T-rijbewijs is gevolgd bij een opleider.
  • Het examen voor het T-rijbewijs is met succes behaald.
  • Er is nog niet eerder subsidie op grond van deze of een andere regeling toegekend

Meer informatie over de subsidieregelingen vindt u op www.collandarbeidsmarkt.nl.

Top