Header Image

Chauffeursdag (U24)

De chauffeursdag is een cursus die in het leven is geroepen om te voldoen aan de wens van de deelnemers. De cursus bestaat uit onderdelen die de cursist zelf kan kiezen.
Naar gelang er meer aandacht voor is, kan een onderwerp uitgebreid of minder uitgebreid aan bod komen.
Vooraf moet wel bepaald worden, met welke onderwerpen begonnen gaat worden.

Onderwerpen waar de cursist uit kan kiezen zijn onder andere:

  • Werking van spiegel afstelplaats
  • Nieuwe verkeersregels en wetskennis (RVV en WVW)
  • Werking digitale tachograaf
  •  Schadeformulier
  • Communicatie, klantbenadering en klachtafhandeling
  • Diverse onderwerpen, zelf te kiezen

Uiteraard zijn er veel meer onderwerpen die de interesse van de cursist hebben. Dit kan vooraf besproken worden.

Chauffeursdag (U24)

Telt mee voor 7 punten nascholing theorie
€167,50 p.p. excl. btw
(excl. aan/afmeldkosten CCV €25,00)
SOOB subsidie € 100,00 voor bedrijven die bij SOOB zijn aangesloten
In overleg of open inschrijving
8 uur (incl. pauzes, lunch is inbegrepen)

AGENDA / INSCHRIJVEN

 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op.
T 0487 591752

Top